Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp jest profesjonalną firmą zajmującą się upowszechnianiem zasad bezpiecznej pracy na wysokości. Centrum zostało zaprojektowane specjalne pod szkolenia do prac wysokościowych w dostępie linowym i budowlanym. Pozwala nam to prowadzić specjalistyczne szkolenia ze wszystkich technik linowych wykorzystywanych w pracach na wysokości. Centrum podzielone jest na hale szkoleniową o wysokości 10m i salę wykładową. Do dyspozycji na hali szkoleniowej są drabiny, platformy robocze, stałe systemy zabezpieczeń w pionie i poziomie, przejście przez krawędź budynku. Mamy również możliwość szkolenia i prezentacji bezpiecznej pracy na dachu płaskim, skośnym oraz włazach np. do studzienek kanalizacyjnych czy zbiorników przy wykorzystaniu trójnogu. Sala wykładowa dla 15os. wyposażona w tablice do pisania oraz projektor multimedialny.


Skontaktuj się z nami

logo