IRATA International – the International Industrial Rope Access Trade Association. Założona w Wielkiej Brytanii w 1988. System szkolenia  IRATA jest obecnie uznawana za wiodący na świecie autorytet w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego. Tylko ośrodki szkoleniowe posiadające akredytację „IRATA – TRAINER” mogą szkolić i rejestrować pracowników.

System Certyfikacji:

Wyróżnia się trzy poziomy kwalifikacji pracowników dostępu linowego w systemie IRATA:

Poziom 1 - Technik dostępu linowego

Pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3. Posiada podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk oraz ratownictwa.

Poziom 2 - Specjalista dostępu linowego

Pracownik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu układów wyciągowych oraz ratownictwa. Wszystkie działania wykonuje pod nadzorem poziomu 3

Poziom 3 - Supervisor dostępu linowego

Pracownik na tym poziomie bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.

Czas trwania kursu:

Szkolenie obejmuje 6 dni (po 8 h) w tym 5 dni szkolenia, 6 dnia przewidziany jest na egzamin.

Zakres kursu:

Szczegółowy opis zakresu szkolenia dla poszczególnych poziomów IRATA jest „Plan szkolenia, Oceny i Certyfikacji” TACS (Training, Assessment & Certification Scheme)

Zapewniamy:

  • niezbędny sprzęt do szkolenia
  • po szkoleniu adept otrzymuje:

Certyfikat IRATA w formie świadectwa
Certyfikat IRATA w formie karty plastikowej
Dziennik Prac (Log book)

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • dobra sprawność fizyczna
  • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości

 

 

Skontaktuj się z nami

logo