Szkolenie wysokościowe budowlane

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac na wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej. Jest to szkolenie stanowiskowe do pracy na wysokości, w których głównym celem jest ochrona przed upadkiem z wysokości, praca w ograniczeniu oraz pozycjonowanie w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami szkolenie to powinno być przeprowadzone dla wszystkich pracowników, którzy mają choćby sporadyczny kontakt z pracą na wysokości, czyli powyżej 1m nad poziomem podłogi/ziemi. Dostęp budowlany w pracach wysokościowych to wszystkie działania, w których aby dostać się do stanowiska pracy wykorzystuje się drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Tematyka szkolenia obejmuje także elementy wspinaczki po konstrukcjach kratownicowych, prac prowadzonych na dachach płaskich, kominach, masztach, słupach, studzienkach. Szkolenie ma na celu uświadomienie zagrożeń występujących w pracach wysokościowych, niedopuszczenie do strefy upadku oraz pozycjonowanie przez podparcie lub podwieszenie. Szkolenie jest realizowane wg autorskiego programu Firmy TechAlp opartego na Programie Polskiego Związku Alpinizmu Przemysłowego oraz własnych doświadczeń. Program szkolenia zgodny jest również z zaleceniami producentów sprzętu stosowanego do prac wysokościowych w dostępie linowym i budowlanym.

 

Zakres szkolenia:

 • Charakterystyka pracy na wysokości
 • Zasady bezpieczeństwa w pracach wysokościowych
 • Zagrożenia podczas prac wysokościowych
 • Przepisy i normy związane z pracą na wysokości
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Sprzęt stosowany w pracach wysokościowych
 • Zasady użytkowania i kontrolowania sprzętu ochronnego
 • Charakterystyka pracy na dachach
 • Poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych
 • Organizacja stanowiska roboczego
 • Przemieszczanie się na stanowisku pracy
 • Posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych
 • Budowanie przykładowych stanowisk roboczych
 • Poruszanie się po drabinach, rusztowaniach, pomostach, kratownicach

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w wersji Polskiej i Angielskiej. Ważność szkolenia 2 lata

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa od jednego do dwóch dni. W zależności od rodzaju wykonywany prac, ilości stanowisk roboczych, zagrożeń występujących podczas pracy, trudności w dostępie do stanowiska pracy oraz oczekiwań klienta. Dokładny czas trawina szkolenia oraz program będziemy mogli przedstawić dopiero po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta i wizją lokalną.

 

Miejsce szkolenia:

Opcja 1

W Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp

Opcja 2

Całe szkolenie jeden lub dwa dni prowadzimy w wyznaczonym miejscu przez klienta np. w siedzibie firmy czy na budowie. Przy tej opcji najeży przed zamówieniem szkolenia poinformować nas o takim rozwiązaniu w celu ustalenia szczegółów,

Opcja 3

Kurs dwudniowy dzielimy na szkolenie pierwszego dnia w Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp drugiego dnia prowadzimy szkolenie  w wyznaczonym miejscu przez klienta np. w siedzibie firmy czy na budowie. Przy tej opcji najeży przed zamówieniem szkolenia poinformować nas o takim rozwiązaniu w celu ustalenia szczegółów,

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • dokonanie wpłaty za szkolenie najpóźniej pierwszego dnia zajęć

 Zapewniamy:

 • niezbędny sprzęt do szkolenia
 • pomoc w doborze Środków Ochrony Indywidualnej
 • doradztwo technicznie
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikat ukończenia kursu ważny 1 rok.
 • fakturę VAT

Koszt kursu:

od 300 zł do 500 zł za 1 osobę +23%VAT (cena uzależniona jest od ilości osób, czasu trwania szkolenia, zakresu szkolenia oraz miejsca gdzie ma się odbyć).

Termin kursu:

jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta

Szkolenie okresowe w dostępie budowlanym

               Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy prece na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych i podlegają szkoleniom okresowym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.  Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i zweryfikowanie wiadomości ze szkolenia głównego oraz aktualizację przepisów, nowości technicznych i ugruntowanie umiejętności technicznych.

 

Zakres szkolenia:

 • aktualizacja wiadomości
 • przypomnienie  podstawowych  technik linowych
 • zaawansowane techniki linowe
 • nowości na rynku prac wysokościowych
 • ratownictwo

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w wersji Polskiej i Angielskiej. Ważność szkolenia 2 lata.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • dokonanie wpłaty za szkolenie najpóźniej pierwszego dnia zajęć

Czas trwania szkolenia:  

jeden dzień

Koszt szkolenia:

150 zł  za 1 osobę + 23 % VAT

przy grupach – ceny indywidualne


Miejsce szkolenia:

Opcja 1

Całe szkolenie prowadzimy w Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp

Opcja 2

Całe szkolenie prowadzimy w wyznaczonym miejscu przez klienta np. w siedzibie firmy czy na budowie. Przy tej opcji najeży przed zamówieniem szkolenia poinformować nas o takim rozwiązaniu w celu ustalenia szczegółów,


Termin kursu:

jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta/grupy
 

 Zapewniamy:

 • niezbędny sprzęt do szkolenia
 • pomoc w doborze Środków Ochrony Indywidualnej
 • doradztwo technicznie
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikat ukończenia kursu ważny 1 rok
 • fakturę VAT

Skontaktuj się z nami

logo