OTDL – Organizacja Techników Dostępu Linowego 

OTDL jest organizacją stworzoną w Polsce zrzeszająca w swych kręgach specjalistów z zakresu dostępu linowego oraz zajmująca się tematyką pracy na wysokości. Powstał na skutek zapotrzebowania rynku na profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów w bezpieczeństwie.

W ramach organizacji członkowie mają dostęp do bezpłatnych materiałów, warsztatów i szkoleń (nie tylko linowych) poszerzających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy w dostępie linowym. 

Kurs OTDL jest oparty na brytyjskim systemie IRATA.  Jedną z różnic jest poszerzony zakres szkolenia wynikający z uwarunkować naszego kraju. Na przykład technik dostępu linowego już na pierwszym i drugim poziomie szkolony jest samodzielnego zakładania stanowisk.

Wyróżnia się trzy podstawowe poziomy kwalifikacji.

Poziom 1 - STAŻYSTA DOSTĘPU LINOWEGO

Pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2 - TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO

 Pracownik na tym poziomie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotowywać stanowiska, budować oraz obsługiwać systemy wyciągowe, brać udział w akcjach ratowniczych. Prace w dostępie linowym może wykonywać pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3

Poziom 3 - SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO

 Pracownik na tym poziomie posiada pełną wiedzę oraz umiejętności z zakresu dostępu linowego pozwalającą mu również przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów 1 i 2.

Czas trwania kursu:

Szkolenie obejmuje 5 dni (po 8 h) w tym 4 dni szkolenia, 5 dzień przewidziany jest na egzamin.

Zakres kursu:

 Szczegółowy opis zakresu szkolenia dla poszczególnych poziomów OTDL jest „System Certyfikacji”

Zapewniamy:

  • niezbędny sprzęt do szkolenia
  • Certyfikat zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Legitymację OTDL (w formie karty plastikowej)
  • Logbook (dziennik pracy)

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat
  • Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej
  • Kandydat powinien podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia

Więcej informacji można znaleźć na stronie www. otdl.org

Skontaktuj się z nami

logo