Kurs do prac wysokościowych w dostępie linowym (3 dni)

Program szkolenia obejmuje podstawowe wiadomości odnośnie bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem technik alpinistycznych. Szkolenie jest realizowane wg autorskiego programu firmy TechAlp oraz własnych doświadczeniach. Program szkolenia zgodny jest również z zaleceniami producentów sprzętu stosowanego do prac wysokościowych w dostępie linowym i budowlanym. Celem szkolenia jest podkreślenie bezpieczeństwa naszego i innych.

 Zakres szkolenia:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości
 • omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń,
 • organizacja stanowiska roboczego
 • kontrola Środków Ochrony Indywidualnej
 • zasady budowy stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych
 • przygotowanie sprzętu do pracy
 • omówienie wyposażenia osobistego
 • nauka węzłów
 • zasady autoasekuracji
 • praca w podparciu
 • zjazdy na linie przy wykorzystaniu różnych przyrządów
 • podchodzenie po linie przy wykorzystaniu różnych przyrządów
 • ćwiczenia w zjeździe i podejściu
 • poruszanie się po dachach płaskich i stromych
 • przejście przez krawędź
 • wspinanie przy użyciu lonży Y
 • techniki ratownicze

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w wersji Polskiej i Angielskiej. Ważność szkolenia 2 lata.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • dokonanie wpłaty za szkolenia najpóźniej pierwszego dnia zajęć

Koszt kursu:

800 zł  za 1 osobę + 23 % VAT

Przy grupach – ceny indywidualne

Miejsce szkolenia:

Opcja 1

W Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp

Opcja 2

Kurs dzielimy na szkolenie: dwa lub trzy dni w Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp i jeden lub dwa dni prowadzimy szkolenie w wyznaczonym miejscu przez klienta np. w siedzibie firmy czy na budowie. Przy tej opcji należy przed zamówieniem szkolenia poinformować nas o takim rozwiązaniu w celu ustalenia szczegółów oraz kosztów.


Termin kursu:

Jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta/grupy

 Zapewniamy:

 • niezbędny sprzęt do szkolenia
 • pomoc w doborze Środków Ochrony Indywidualnej
 • doradztwo technicznie
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikat ukończenia kursu ważny 1 rok
 • fakturę VAT

Szkolenie okresowe w dostępie linowym (1dzień)

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy prece na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych i podlegają szkoleniom okresowym.  Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i zweryfikowanie wiadomości ze szkolenia podstawowego. Aktualizację przepisów, nowości technicznych oraz ugruntowanie umiejętności technicznych.

 

Zakres szkolenia:

- aktualizacja wiadomości

- Przypomnieniepodstawowych technik linowych

- zaawansowane techniki linowe

- nowości na rynku prac wysokościowych

- ratownictwo

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w wersji Polskiej i Angielskiej. Ważność szkolenia 2 lata.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • dokonanie wpłaty za szkolenia najpóźniej pierwszego dnia zajęć

Koszt kursu:

300 zł  za 1 osobę + 23 % VAT

przy grupach – ceny indywidualne

Miejsce szkolenia:

W Centrum Szkoleń Wysokościowych Techalp


Termin kursu:

jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta/grupy

 Zapewniamy:

 • niezbędny sprzęt do szkolenia
 • pomoc w doborze Środków Ochrony Indywidualnej
 • doradztwo technicznie
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikat ukończenia kursu ważny 1 rok
 • fakturę VAT

Skontaktuj się z nami

logo